Sortedam
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-75

Fredningsnr.
282841

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Dæmning, til opstemning af vand i Sortedam. Ca. 50 m lang, ori­enteret Ø-V, let buet mod S. Indersiden (N) er stensat på en strækning af 45 m. Bredde ca. 6 m, hvoraf kronen udgør de 4 m. Fra vandspejlet til dæmningens krone er der 1,0 m. På ydersiden (S) er høj­den fra 1 til 3,5 m, idet terrænet midt for dæm­ningen ligger højt. I V-enden, på ydersiden, ses i terrænet, hvor det tid­­ligere overløb har været, som en ca. 50 m lang kanal, der i en blød bue mod S og Ø, har ført vandet med til vandløbet, som fortsætter til Teglgårds Sø . Det fungerende over­løb findes i Ø-enden, med et stemværk af beton og et 5 m langt rørlagt underløb gennem dæmningen. Der findes en sten­sætning ved afløbet på yder­siden, ca. 2 m under kronen. Fra det nuværende afløb fortsætter dæmningen ca. 20 m mod NNØ. Her fremtræder den som en 6 m bred, 0,5-1 m høj vold, i hvis NNØ-ende der synes at være spor af et endnu ældre overløb. Med undtagelse af de sidst beskrevne 20 m, løber der en vej hen over dæmningen. Vejbelægningen er ikke omfattet af fortidsmindefredningen.
Undersøgelsehistorie  (3)
1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Dæmning til opstemning af Sortedam. Ca. 50 m lang, Ø-V, 6 m bred.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A1108
Folkemuseet

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)