Skt. Olufs kirkegård
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150311-143

Fredningsnr.
24146

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Skt. Olufs kirkegård Kirkegård med ruinerne af Skt. Olufs kirkegård, der er angivet med en lav sandstensmarkering. Kirkegården ligger hen som offent- ligt anlæg. På arealet er to af Geodætisk Instituts underjordiske hovednivellementspunkter, GM 898 og GM 899,1. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 36 meter og i øst-vest ca. 40 meter. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning udover den eksisterende, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Restaurering og opmuring af ruinerne kan kun ske med National- museets tilladelse.
Undersøgelsehistorie  (5)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Kirkegård med ruinerne af Skt. Olufs kirkegård, der er angivet med en lav sandstensmarkering. Kirkegården ligger hen som offentligt anlæg. På arealet er to af Geodætisk Instituts underjordiske hovednivellementspunkter, GM 898 og GM 899,1. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 36 meter og i øst-vest ca. 40 meter. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning udover den eksisterende, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Restaurering og opmuring af ruinerne kan kun ske med Nationalmuseets tilladelse.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Græsklædt samt 7 træer langs kanten mod øst og syd.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Sct. Olufs kirkegård.

Litteraturhenvisninger  (0)