Fantasiens Ø
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-79

Fredningsnr.
282826

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Nyere tid (dateret 1850 - 1859 e.Kr.)

Fredningstekst
Brønd, sat af mursten, 70 cm i diameter. Brønden er tildækket og derfor usynlig.
Undersøgelsehistorie  (4)
1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Brønd sat af mursten.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A1112
Folkemuseet

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet er ikke synligt, da brønden er tildækket.

Litteraturhenvisninger  (0)