Fantasiens Ø

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-79

Fredningsnr.
282826

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brønd, Nyere tid (dateret 1850 - 1859 e.Kr.)
Fredningstekst

Brønd, sat af mursten, 70 cm i diameter. Brønden er tildækket og derfor usynlig.
Undersøgelsehistorie

1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Brønd sat af mursten.

2003 Diverse sagsbehandling
Folkemuseet

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet er ikke synligt, da brønden er tildækket.


Billeder

Formodet placering af brønd - fra SV
Foto, oversigt