Frederik VII's lysthus

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-82

Fredningsnr.
282829

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1850 - 1859 e.Kr.)
Fredningstekst

Ikke tinglyst Ruin af Frederik VII's lysthus. Grundflade 9 x 12 m, orienteret NØ-SV. Facaden i SV er bevaret i en højde af 4,2 m. Øvrige mure i jordhøjde.
Undersøgelsehistorie

1991 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
restaurering af murværket og enkelte markeringsarbejder

1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Ruin af Fr. VII' s lysthus.

2003 Diverse sagsbehandling
Folkemuseet

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Gavl - fra NØ
Foto, oversigt
Foto, oversigt