Præstevang
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-83

Fredningsnr.
282842

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Dæmning, til opstemning af mindre sø NØ for Brede Dam. Dæmningen er formet som en ret vinkel, et N-S gående stykke og et Ø-V gående stykke, med samlingspunkt i SV. Det N-S gående stykke er ca. 25 m langt, ca. 8 m bredt og ca. 1,75 m højt. (Det oprindelige terræn her ligger højt, så den omstændighed, at dæmninger ses så tydeligt, skyldes udelukkende at der på ydersiden (mod V) ligger en skovvej, som er gravet mindst 1 m ned i terrænet). Det Ø-V gående stykke er ca. 35 m langt. Fra SV-hjørnet, og de første15 m, hvor overløbet findes, er dæmningen fortsat 1,75 m høj, set fra indersiden (N), og 7 m bred i alt. På dæmningen her løber der en sti. Af­standen fra stien til søen er 4 m, og volden imellem er, set fra stien, 0,75 m høj. Fra afløbet og de næste ca. 20 m af dæmningen mod Ø, er volden mellem stien og søen i begyndelsen væk, men ses dog igen, stadigt tydeligere hen mod dæmningens afslutning i Ø. Overløbet er rørlagt med stensætning på ydersiden. Afløbet ligger kun 1 m under stien, og den gamle stenkiste er formodentlig bevaret dybere nede. Den Ø-V gående del af dæmningen er stensat på indersiden (N).
Undersøgelsehistorie  (3)
1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Dæmning, til opstemning af mindre sø NØ for Brede Dam.

2002 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A1116
Folkemuseet

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)