Lille Funkedam
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-87

Fredningsnr.
282844

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Dæmning, til opstemning af vand i Lille Funkedam. Ca. 20 m lang, orienteret ØNØ-VSV. Dæmningen er 6 m bred, heraf 4 m krone. Højde på ydersiden (NNV) 2 m, og skråningen ned mod afløbsrøret, er stensat, for oven i 5 meters bredde. Højden over vandspejlet/indersiden 0,5 m. I VSV-enden en moderne betonkonstruktion som overløb. Det tidligere over­løb i ØNØ-enden er spærret på indersiden af en 6 m lang betonmur. En sti fører hen over dæmningen. Betonkonstruktionerne er ikke omfattet af fortidsmindefredningen.
Undersøgelsehistorie  (3)
1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Dæmning til opstemning af Lille Funkedam.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A1120
Folkemuseet

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)