Smørmosegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-92

Fredningsnr.
533453

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Flad røse, 0,75 x 20 m. Velbevaret. Græs- og lyngklædt i løkke.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En hel Samling større og mindre Røser [sb.92,92A-92B]. Den ene af disse [sb.92A] er egentlig en stor cirkelrund flad Brolægning 70 Fod i Tværmaal ganske af samme Slags som tre mærkelige runde fladthvælvede Brolægninger i Paulsker Lyng (med Bautastene i Midten). En anden af Røserne er randsat med meget store Sten. Anm. Disse Røser ere næppe af den almindelig Slags; de fortjene ved Tid og Leilighed en Undersøgelse. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad Røse, 0,75 x 20 m. Velbevaret. Lyngklædt i Løkke.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj, af hvis overflade sten hist og her stikker frem. 0,7 x 23 x 22,5 m. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

OS, set fra NØ
OS, set fra SØ
OS, set fra SV
OS, set fra SV