Nyby Kirketomt
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160208-137

Fredningsnr.
261313

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Nyby kirke og kirkegård. De under nuværende terrænoverflade eksisterende levn af Nyby kirke og kirkegård må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen anden måde. Arealet, hvorpå ovenævnte fortidsminde findes, ligger på den del af matr. nr. 1a Mallinggård, som iflg. den godkendte byplanvedtægt nr. 14 for Skanderborg kommune, p.3, er udlagt til offentligt formål, og inden for hvilket der ikke må finde nogen form for gravning, terrænregulering eller beplantning sted, uden efter forudgående aftale med rigsantikvarens fortidsminde forvaltning (efter 1. november 1975 Miljøministeriet, fredningsstyrelsen).
Undersøgelsehistorie  (7)
1974 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1974 Museal udgravning
Skanderborg Museum

1976 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
De under nuværende terrænoverflade eksisterende levn af Nyby kirke og kirkegård må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen anden måde. Arealet, hvorpå ovenævnte fortidsminde findes, ligger på den del af matr. nr. 1a Mallinggård, som iflg. den godkendte byplanvedtægt nr. 14 for Skanderborg kommune, p.3, er udlagt til offentligt formål, og inden for hvilket der ikke må finde nogen form for gravning, terrænregulering eller beplantning sted, uden efter forudgående aftale med rigsantikvarens fortidsminde forvaltning (efter 1. november 1975 Miljøministeriet, fredningsstyrelsen).

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Skanderborg Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Kirke og kirkegård beliggende under jorden på matr. nr. 1gy, som er udlagt som grønt areal.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Kirke og kirkegård beliggende under jorden.

Litteraturhenvisninger  (0)