Store Funkedam
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-89

Fredningsnr.
282846

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Dæmning, til opstemning af Store Funkedam. Ca. 40 m lang, orienteret NØ-SV. Ca. 15 m bred, heraf 6 m krone. Højden på ydersiden (NV) 4,5 m. Højden over vandspejlet 1 m. Omtrent midt i dæmningens yderside ses en stensætning, hvor overløbet tidligere har været. Det nuværende, moderne overløb er anbragt i SV-enden. Fungerende skovvej hen over dæmningen. Det moderne overløb og vejbelægningen er ikke omfattet af fortidsmindefredningen. Lige NØ for dæmningen ses et grustag i skrænten, hvorfra alt materialet til dæmningen stammer.
Undersøgelsehistorie  (3)
1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Dæmning til opstemning af Store Funkedam, ca. 40 m lang, NØ-SV.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A1122
Folkemuseet

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)