Lille Hestehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-90

Fredningsnr.
282835

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst Frederik d. 2. kanalsystem under Funkevej Nærmere beskrivelse findes i Skovregistrant for Frederiksborg Distrikt.
Undersøgelsehistorie  (4)
1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Kanal. Tilsyneladende har kanalen ledt vand fra Store Funkedam. Formodentlig forlængelse af Fr. II's Kanal (Svenskegrøften) fra Brødeskov.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A1123
Folkemuseet

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)