Lille Hestehave

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-90

Fredningsnr.
282835

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Kanal, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)
Fredningstekst

Ikke tinglyst Frederik d. 2. kanalsystem under Funkevej Nærmere beskrivelse findes i Skovregistrant for Frederiksborg Distrikt.
Undersøgelsehistorie

1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Kanal. Tilsyneladende har kanalen ledt vand fra Store Funkedam. Formodentlig forlængelse af Fr. II's Kanal (Svenskegrøften) fra Brødeskov.

2003 Diverse sagsbehandling
Folkemuseet

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

IMG_8763
IMG_8762
IMG_8761
IMG_8760
IMG_8759
IMG_8758
IMG_8757
IMG_8756
Foto, oversigt
Foto, oversigt