Sortedam
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-92

Fredningsnr.
282946

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst Dæmning. Til opstemning af vand i Sortedam. Ca. 40 m lang, fra 8-12 m bred og ca. 2 m høj. Orienteret NNØ-SV. Omtrent i midten er dæmningen gennembrudt i ca. 10 meters bredde. I NNØ-siden, hvor dæmningen støder mod terrænet, er der en ca. 2 meter bred, 0,75 m dyb og ca. 20 m lang buet overløbsrende med stensatte kanter, hvoraf en del af stenene er synlige.
Undersøgelsehistorie  (4)
1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Dæmning til opstemning af vand i Sortedam, ca. 40 m lang, NNØ-SSV.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A1126
Folkemuseet

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)