Store Dyrehave

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-96

Fredningsnr.
282944

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 1699 e.Kr.)
Fredningstekst

Ikke tinglyst. Jagtvejnummersten 5. Flad, nærmest trekantet sten - med sider på 60 cm's længde. 10 cm af stenens tykkelse rager over jorden. I stenen er indhugget tallet 5 og en pil. Pilen peger langs Jagtvej 5 mod V ind mod "Stjernen" i midten af jagtvej-nettet. Stenen ligger i græsrabatten.
Undersøgelsehistorie

1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Jagtvejnummersten 5.

2003 Diverse sagsbehandling
Folkemuseet

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Foto, oversigt