Store Dyrehave

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-96

Fredningsnr.
282944

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 1699 e.Kr.)
Fredningstekst

Ikke tinglyst. Jagtvejnummersten 5. Flad, nærmest trekantet sten - med sider på 60 cm's længde. 10 cm af stenens tykkelse rager over jorden. I stenen er indhugget tallet 5 og en pil. Pilen peger langs Jagtvej 5 mod V ind mod "Stjernen" i midten af jagtvej-nettet. Stenen ligger i græsrabatten.
Undersøgelsehistorie

1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Jagtvejnummersten 5.

2003 Diverse sagsbehandling
Folkemuseet

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt - fra Ø
Oversigt m. landmålerstok - fra Ø
Foto, oversigt