Store Dyrehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-97

Fredningsnr.
282943

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 1699 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst. Jagtvejnummersten 4. Flad, tilhugget sten, 70 cm lang, 50 cm bred og ca. 15 cm tyk. I stenens overflade er indhugget tallet 5 og en pil. Stenens øverste kant med pilens spids er knækket af. Kun det nederste af spidsens modhage ses. Pilen peger langs Jagtvej 4 mod NV ind mod "Stjernen" i midten af jagtvej-nettet. Stenen er placeret i rabatten under en stor rødgran.
Undersøgelsehistorie  (4)
1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Jagtvejnummersten 4.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A1132
Folkemuseet

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)