St. Dyrehave

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-98

Fredningsnr.
282963

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Ikke tinglyst. Røse, 0,5 x 6 m.
Undersøgelsehistorie

1998 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Røse, 0,5 x 6 m.

2003 Diverse sagsbehandling
Folkemuseet

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Foto, oversigt