Karbjerg Kirketomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170601-317

Fredningsnr.
320868

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Karbjerg gamle kirkegård. Arealet, hvorpå Karbjerg kirke og kirkegård har ligger, måler ca. 85 x 45 m. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte kortskitse. Den vestlige del af det fredede areal (matr.nr 8a af Spjarup) er under almin- delig landbrugsmæssig dyrkning, medens dens østlige del (på matr.nr. 2b af Spjarup) ligger hen til græsning. Et læhegn er plantet i matrikelskellet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at anvende arealet som hidtil, hvilket for den vestlige dels vedkommende indebærer, at almindelig landbrugsmæssig dyrkning må finde sted i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anven- des jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejd- ning. På den østlige del af arealet er den for dets anvendelse til græsning nødvendige pløjning tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (5)
1974 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen

1976 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Arealet, hvorpå Karbjerg kirke og kirkegård har ligget, måler ca. 85 x 45 m. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte kortskitse. Den vestlige del af det fredede areal (matr.nr 8a af Spjarup) er under almindelig landbrugsmæssig dyrkning, medens dens østlige del (på matr.nr. 2b af Spjarup) ligger hen til græsning. Et læhegn er plantet i matrikelskellet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at anvende arealet som hidtil, hvilket for den vestlige dels vedkommende indebærer, at almindelig landbrugsmæssig dyrkning må finde sted i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning. På den østlige del af arealet er den for dets anvendelse til græsning nødvendige pløjning tilladt i samme omfang som hidtil.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kirkegården 85 x 45 m, opdyrket. Kirketomten 20 x 9,1 m. Tomten ligger 27 m fra kirkegården.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)