Fjelstervang Kirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180113-231

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1980 - 1989 e.Kr.)

Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1912 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 2348
Museum Midtjylland

1980 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2348
Museum Midtjylland
Besigtigelse i forbindelse med opførelsen af et mindesmærke for kirken.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Journal nr.: 2348
Museum Midtjylland
I 1910-12 stødte man i forbindelse med opførelse af et hønsehus umiddelbart syd for gården Husted på både grave og fundamentrester. Den nuværende ejer var i forbindelse med nedgravningen af en markvandingsledning stødt på en del mørke fyldskifter - sandsynligvis grave. Gårdens nuværende sydlænge ligger hen over kirkegårdsdiget. Ved besigtigelse i 2002 sås ingen spor efter hverken kirke eller kirkegårdsdige i overfladen.

2002 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2348
Museum Midtjylland
Besigtigelse i forbindelse med forespørgsel im Ødekirker. Der sås ingen spor efter hverken kirke eller kirkegård.

2002 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 2348
Museum Midtjylland

2014 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: HEM 2348
Museum Midtjylland

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Kort beskrivelse Kirketomt og kirkegårdsafgrænsning er opmålt på matrikelkort fra 1817 med teksten “Den öde Kirke”. Ved at tegne kirkegårdens udstrækning fra matrikelkortet over på et nyt kort ses det, at kirketomten er omtrent fritliggende, mens der står 3 bygninger på kirkegårdens område. En mindesten for Fjelstervang Kirke er opstillet ved tomtens østlige del. Anlæggets bevaringstilstand Sten/fundament/stolpehuller/grave under jordoverfladen. I en præsteindberetning fra 1638 står der, at rudera af kirken og kirkegården stadig kunne ses. I 1910-12 i forbindelse med opførelse af et hønsehus stødte man på både grave og fundamenter. Den nuværende sydlænge til gården Husted skal ligge hen over kirkegårdsdiget. Nedlæggelsestid Antaget yngre middelalder (1300-1525). Kirken nævnes i optegnelsen “Ribe Oldemoder” (ca. 1330-1410), hvor der efterfølgende er noteret, at -den nu er “øde”. Det er ikke alle kirker i optegnelsen, hvor “øde” er udtryk for en nedrivning, men for kirken i Lille Fjelstervang har det været tilfældet. Trusselgrad Stærkt truet (byggeri og anlæg). Kirketomt og kirkegård ligger inde mellem eksisterende bygninger. Kilder TRAP Museum Midtjyllands Arkiv

Litteraturhenvisninger  (0)