Herborg Kirketomt
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180106-230

Fredningsnr.
260468

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1946 - 1959 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vester og Øster Herborg byer. Herborg middelalderlige kirketomt Tomten af den nedbrudte kirke fremtræder som en svag højning, der adskiller sig fra det omgivende terræn ved at være oversået med granitskærver. Tomten måler ca. 26 m i øst-vest og ca. 22 m i nord- syd. Tomten, der er dyrket, ligger lidt nord for Kjeldstrup. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1966 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Tomten af den nedbrudte kirke fremtræder som en svag højning, der adskiller sig fra det omgivende terræn ved at være oversået med granitskærver. Tomten måler ca. 26 m i øst-vest og ca. 22 m i nord-syd. Tomten, der er dyrket, ligger lidt nord for Kjeldstrup. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Herborg middelalderlige kirketomt; afmærket med naturlig større stenblok med inskription, rejst af menighedsrådet i 1948, mindesmærket er placeret på stenpikning omgivet af sten fra kirken (ejerens udsagn) ved vejen NV for kirketomten; tomten fremtræder som en svag sandet forhøjning oversået med granitskærver; i ager dyrket med roer; tinglysningsmålingen gentaget. ** Seværdighedsforklaring ** Kun adgang til mindestenen ved vejen, ingen parkering.

2002 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: HEM 2883
Museum Midtjylland

2002 Museal besigtigelse
Journal nr.: HEM 2883
Museum Midtjylland
Besigtigelse i forbindelse med forespørgsel om Ødekirker.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Journal nr.: HEM 2883
Museum Midtjylland
Kirketomten ses som en svag forhøjning med oppløjede skærver. Ejeren oplyste, at han ikke havde registreret oppløjede anlæg eller knogler ved pløjning. En tidligere nabo oplyste dog, at han tit havde set knogler i pløjelaget. Ved besigtigelse blev der ikke registreret oppløjede knoger eller anlæg. Umiddelbart nord for kirketomten ligger en gård med navnet Korsagergård.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)