Smørmosegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-92

Fredningsnr.
533452

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 0,5 x 7 m. Lav sænkning i top. Lyngklædt i løkke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En hel Samling større og mindre Røser [sb.92,92A-92B]. Den ene af disse [sb.92A] er egentlig en stor cirkelrund flad Brolægning 70 Fod i Tværmaal ganske af samme Slags som tre mærkelige runde fladthvælvede Brolægninger i Paulsker Lyng (med Bautastene i Midten). En anden af Røserne er randsat med meget store Sten. Anm. Disse Røser ere næppe af den almindelig Slags; de fortjene ved Tid og Leilighed en Undersøgelse. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, 0,5 x 7 m. Lav Sænkning i Top. Lyngklædt i Løkke.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav højning med sænkning i toppen, hvor en stor enebærbusk står. Røsens syd -og østside fandtes helt vandaliseret ved opbrydning; stenene lå kastet hulter til bulter på og uden for højen og havde efterladt svære kratere i det lille fortidsminde. Kontaktede gårdejeren på "Smørmosegård", en yngre mand, som havde købt gården for 7 år siden. Han oplyste, at han ikke vidste af at have fredede fortidsminder på sin jord; han var godt nok klar over at 5334-51 var en gravhøj, men ved overtagelsen af stedet havde han udtrykkelig fået oplyst, at der IKKE fandtes fredlyste fortidsminder på ejendommen. Indgravningerne i denne røse var dog sket før hans tid, men iøvrigt havde han tænkt sig at benytte den som opfyldning af et lille, lavt stenbrud umiddelbart vest herfor.! Nævnte stenbrud ( der iøvrigt nu fremtræder tilgroet som et smukt lille vådområde) var han allerede påbegyndt opfyldning af (§ 53 !) med byggeaffald.Jeg foreholdt ham det ulovlige heri og henviste ham til -evt. via kommunen -at søge opfyldningstilladelse hos fredningsnævnet. Opfyldningen skulle helst ske p.g.a. hans får, der fik ormelidelser ved at græsse i det fugtige område, sagde han. Jeg synes opfyldning ville være synd. Røsen bør restaureres ved retablering af stenene og pålægning af græstørv. 1986: Sv.Hansen, 5. kt, har vistnok i 1985 været på stedet for vurdering af restaurering. Kontakt ham. Eftersom lodsejeren ikke har søgt § 53-disp., vil han antagelig fortsætte opfyldning af stenbruddet og dermed overtræde § 53. Vi bør vel undersøge sagen og evt. påtale ? JGB *** SAGSBEHANDLERKOMMENTAR ''' 10/11-88: Stenbruddet stadig under opfyldning. Store mængder murbrokker og byggeaffald. Desuden er bygningen (læskure til får ?) opført. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)