Domerhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-167

Fredningsnr.
1403177

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/10 1933 Afmærkn.: GI Høj, "Dannerhøj", 12 x 3,5 m. Firsidet, trappet afgravet, toppen flad. Græsklædt og beplantet med enkelte træer i have. GI-pæl i top.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Domerhøi, Levninger af en stor Gravhøi, stærkt udgravet mod Syd. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget Høj, c. 12 m. I Tværm., 3.5 h. Siden mod Ø. og S. bortgravet. Beplantet i ]Plantning og[ [overstreget i 1943] Have. - E. 1877: 'Domerhøj', Rest af stor Høj. Stor Gravning mod S. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Donnerhøj", 12 x 3,5 m. Firsidet, trappet afgravet, Toppen flad. Græsklædt og beplantet med enkelte Træer i Have. GI- Pæl i Top.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 709/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 709/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tilladelse til beplantning af højen med haveplanter.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Firsidet, med flad top og ujævn overflade. Udtrykket "trappet afgravet" i den tidl. beskr. passer ikke på højen, men på terrænet umiddelbart syd herfor, der er anlagt som prydhave. En trappe med cementfliser fører herfra op ad højen. Østsiden står med meget sparsom bevoksning efter rydning af buske for nylig, men er ved at gro til. Et ældre udhus støder op til højfoden i vest, kun lidt synligt. Haveanlægget er af ældre dato, og der er if. ejeren i sin tid givet tilladelse til at plante prydbuske på højen. Trappen er ikke forlangt fjernet, da den ikke virker skæmmende, men kan modvirke slid. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i have, helt tilgroet med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)