Almstok Kirke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Billund

Sted- og lokalitetsnr.
190604-313

Fredningsnr.
310734

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1910 - 1919 e.Kr.)

Fredningstekst
TOMTEN AF ALMSTOK KIRKE (KALDET RØDE KIRKE) OG KIRKEGÅRD Det fredede areal, hvorpå kirkens omtrentlige udstrækning er angivet af en tjørnehæk, måler ca. 52 m i øst-vestlig retning og ca. 52 m i nord-sydlig retning, langs østgrænsen og 39 m langs vestgrænsen. Midt på kirketomten er der rejst en ca. 2 m høj granitsten med indskrip- tion. Arealet ligger hen i græs med buskads i det sydvestlige hjørne. Fredningsgrænsen forløber i øst langs skellet mellem matr.nr. 1a og 1n og i syd langs vejen Vorbasse - Almstok. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1340 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Det fredede areal, hvorpå kirkens omtrentlige udstrækning er angivet af en tjørnehæk, måler ca. 52 m i øst-vestlig retning og ca. 52 m i nord-sydlig retning, langs østgrænsen og 39 m langs vestgrænsen. Midt på kirketomten er der rejst en ca. 2 m høj granitsten med indskription. Arealet ligger hen i græs med buskads i det sydvestlige hjørne. Fredningsgrænsen forløber i øst langs skellet mellem matr.nr. 1a og 1n og i syd langs vejen Vorbasse - Almstok. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kirken var bygget af granit og røde munkesten, hvoraf en enkelt er indsat i Skjoldbjerg kirkes våbenhus. Den nævnes omkring 1340 i "Ribe Oldemor" som øde. En mindesten er 1912 rejst på tomten. En del helgenbilleder fra kirken fandtes endnu i slutningen af 1800-tallet i en gård i sognet, men brændte med den.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark IX, 2, Ribe Amt
1965