Svinshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-169

Fredningsnr.
1403180

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Metal, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Svinshøj", 13 m (N-S) x 2,5 m, 11 m i Ø-V. Siderne afgravede, mod S ganske ujævn. Højens indre bortgravet ved 5 x 5 x 1,7 m stor gravning, der har været ført i bund. Stort åbent brud ved fod i V, mindre do i NV. Overført fra ikke-fredningsværdige: 166/55.
Undersøgelsehistorie  (13)
1877 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Svinshøi, stærkt ødelagt; i den skal have været en steenbygget Grav, hvori et Skelet. [[Se Journ. 201/11]]. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1911 Genstand givet til museum
Journal nr.: 201/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved sløjfning af højen stødte ejeren i dens s-side på en urne, der var omsat med små sten og dækket af en større sten. Den indeholdt ud over brændte ben en stangknap og en nål af bronze samt fragmenter af et par bennåle. Et stykke blødt jern, fundet på marken, som muligvis hidrører fra jernudsmeltning på stedet, blev undersøgt af museet og sendt tilbage. [Fundet er i topografisk arkiv henført til sb. nr. 171].

1911 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 201/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Sløjfet ved land- og skovbrug
Journal nr.: 201/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 14 m. l. i N-S, 10 m. br. i Ø-V. Nordsiden kløvet og udslæbt ved en 5.5 m. vid Udgravning af Midten til Bunden; Siden mod V. stærkt afgravet, mod S. og Ø. bortgravet og udpløjet. Fod mod N. og V. bortgravet og afpløjet. Friske Beskadigelser;,græsgroet i Ager. - E. 1877: 'Svinshøj' , stærkt ødelagt; heri Gravkiste med Skelet. - 1911 (Marts) indsendtes herfra en Urne med Ben- og Bronzesager. (Journ. 201/11). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Svinshøj", ca. 2,5 x 13 (N-S) x 11 (Ø-V). Siderne afgravede, mod S ganske ujævn. Højens Indre bortgravet ved ca. 5 x 5 x 1,7 m stor Gravning, der har været ført i Bund. Stort, åbent Brud ved Fod i V, mindre Brud i NV.

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1216/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om bygning af en ensilagebeholder i højene sb. 169 og 171 [sagen findes ikke på NM].

1954 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1216/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Tinglysning
Journal nr.: 613/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Svinshøj", ca. 2,5 x 13 (n-s) x 11 (ø-v). Siderne afgravede, mod syd ganske ujævn. Højens indre bortgravet ved ca. 5 x 5 x 1,7 m stor gravning, der har været ført i bund. Stort, åbent brud ved fod i vest, mindre brud i nordvest.

1956 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 613/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr.: Stærkt forgravet og uregelmæssig. En del kvas ligger i hul i toppen, ikke synligt på afstand. Det omgivende areal udnyttes som planteskole. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, jvf nyberejsningstekst. Bevokset med træer og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)