Lønne Kirketomt
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190708-4

Fredningsnr.
300129

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Lønne kirketomt og kirkegård. Kirketomt med omkringliggende kirkegård. Kirketomten måler ca. 22 m i øst- vestlig retning og 8 m i nord-sydlig retning. På sydsiden er våbenhuset ca. 3 x 2 m. Kirketomtens 8 hjørner er markeret med 8 betonpæle. Arealet ligger hen i græs med spor af beplantning af løv- og nåletræer. På kirkegården er der flere gravsten. Fredningen omfatter foruden kirketomten den omkringliggende kirkegård som angivet på vedlagte tegning. Det fredede areal måler ca. 70 m i øst-vestlig retning og ca. 50 m i nord-sydlig retning. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1904 Registrering via historisk dokumentation
Museet for Varde By og Omegn

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Kirketomt med omkringliggende kirkegård. Kirketomten måler ca. 22 m i øst-vestlig retning og 8 m i nord-sydlig retning. På sydsiden er våbenhuset ca. 3 x 2 m. Kirketomtens 8 hjørner er markeret med 8 betonpæle. Arealet ligger hen i græs med spor af beplantning af løv- og nåletræer. På kirkegården er der flere gravsten. Fredningen omfatter foruden kirketomten den omkringliggende kirkegård som angivet på vedlagte tegning. Det fredede areal måler ca. 70 m i øst-vestlig retning og ca. 50 m i nord-sydlig retning. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Museet for Varde By og Omegn
Kirketomtens omrids er synlig (22 x 8 m). Kirkegården, som er tilknyttet (70 x 50 m) indeholder flere gravsten. Den gamle kirke have været indviet til Skt. Nicolaus og blev 1903-04 nedbrudt. Den romanske kor blev nedbrudt omkring 1749, hvorefter et våbenhus blev opført af mursten ved skibets sydside. Det ses, at kirkeejeren, borgmester Johs. Krag, i 1748 ansøgte om at måtte nedtage 5 fag af kirken, da den var blevet for stor til sognet, der havde lidt meget af sandflugt.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark IX, 2, Ribe Amt
1965