Sct. Enders Kapel

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190710-22

Fredningsnr.
33012

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Vandflod by, umatr.areal "Kapel". Tingl.: 17/3 1981 aflyst og gentinglyst den 15 august 1983. Kapelbanken (Sct. Enders kapel). En uregelmæssig, nærmest firkantet formet banke, der hæver sig ca. 2 m over det omgivende terræn. Banken, der måler ca. 60 x 70 m, har en ujævn overfla- de og er bevokset med nåletræer og buske samt krat. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, for- udsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning er kun tilladt efter for- udgående aftale med fredningsstyrelsen.
Undersøgelsehistorie

1634 Diverse vind og vanderosion
Museet for Varde By og Omegn

1983 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
En uregelmæssig, nærmest firkantet formet banke, der hæver sig ca. 2 m over det omgivende terræn. Banken, der måler ca. 60 x 70 m, har en ujævn overflade og er bevokset med nåletræer og buske samt krat. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning er kun tilladt efter forudgående aftale med fredningsstyrelsen.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Museet for Varde By og Omegn
På stedet kan der have været en gammel kirke, evt. forløberen for Oksby gl. kirke. Der skulle ved stormfloden i 1634 være kommet hundrede af kranier og knogler til syne. Man har i nyere tid begravet strandvaskere her.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger

Trap Danmark IX, 2, Ribe Amt
1965