Babylone Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010409-58

Fredningsnr.
273020

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Nyere tid (dateret 1700 - 1749 e.Kr.)
Fredningstekst

ikke tinglyst, men meddelt til ejer: Skanse. Beliggende umiddelbart ovenfor kystskrænten. Tilbage ses 2 højninger (N - S for hinanden), ca. 11 x 11 store og ca. 1 m høj. Imellem disse, en ca. 10 m bred sænkning. De 2 højninger er formentlig N- og S-enderne af skansen, og lavningen imellem er opstået ved en senere gravning i skansen. Jorden herfra synes nu at ligge ud over, og ned af havskrænten. Bag skansen - altså V for denne - går fra N mod S en hulvej op til plateauet bag skansen. Træbevokset. I løvskov.
Undersøgelsehistorie

1958 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Folkemuseet
Oplysninger om, at der graves i skansen.

1959 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Museal besigtigelse
Folkemuseet
Noget forgravet, ca. 25 x 8 m og rejser sig godt 5-6 meter over forstranden. På vestsiden en dyb grøft/hulvej. I skov. Skansen ses på diverse historiske kort.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.