Skt. Mortens Kapel
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
010605-144

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Udateret (dateret 375 - 1536 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (18)
1976 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1364/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1976 Museal udgravning
Journal nr.: 1364/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I forbindelse med opførelse af Stenløsecenteret og etablering af P-pladser fremkom rester af det o. 1550 nedrevne Skt. Mortens Kapel og i fylden herfra tegl- og mørtelstumper, smedede jernsøm samt middelalderlige skår. Desuden skeletrester og intakte grave; mere end 10 grave undersøgtes, flere grave med mere end en begravelse. Mod ydersiden af østfundamentet fandtes en frådstensgrav med hovedkammer. To steder sås halvcirkulære stenrækker, der hver omkransede hovedet af et skelet, og flere andre steder sås lignende stenrækker. Kapelfundamentet var bevaret i flere skifter og sandsynligvis hele vejen rundt nedgravet til undergrunden. Der fandtes endvidere en mønt.

1977 Antropo-/odontologisk analyse
Journal nr.: 16/77
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Undersøgesle af 55 individer.

1977 Analyser af materiale
Journal nr.: 16/77
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Undersøgesle af 55 individer.

1980 Museal udgravning
Journal nr.: 1235/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ved yderligere byggeri undersøgtes og registreredes mindst 185 grave, tættest var koncetrationen umiddelbart nord for det undersøgte bygnigsfundament. og på bakkekammens højeste punkt. Kun mod øst syntes der at være en afgrænsning i antallet ag grave. I de øvrige retninger var bakken afgravet før århundredeskiftet. Gravene har romanske træk i form og konstruktion og det sparsomme genstandsmateriale kan bl.a. dateres til 1200-tallet. Flere grave syntes dog væsentligt yngre. Mundtlige efterretninger fortæller om fund af skeletrester, der angiver den oprindelige kirkegård til at have en udstrækning på mindst 4000 m2.

1981 Antropo-/odontologisk analyse
Journal nr.: 12/81
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Undersøgesle af 48 individer.

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 137/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1981 Analyser af materiale
Journal nr.: 12/81
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Undersøgesle af 48 individer.

1989 Antropo-/odontologisk analyse
Journal nr.: 3/89
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Rester af mindst 116 individer undersøgt.

1989 Museal prøvegravning
Journal nr.: 322/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1989 Museal udgravning
Journal nr.: 322/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ved renovering af pladsen foran Stenløse Station fandtes den sydlige del af begravelsesområdet og kirkegårdens afgrænsning mod syd og øst. Der lokaliseredes i alt 140 begravelser, heraf 16 uden fund af skelet. Der fandtes både kisteløse begravelser og grave med kistespor. Datering: tidlig middelalder. Fund af Østersø-keramik formodedes at stamme fra en tidligere besættesle på stedet.

1989 Analyser af materiale
Journal nr.: 3/89
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Rester af mindst 116 individer undersøgt.

1991 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
C-14 datering af 4 skeletter: K-5684: 1020-1169; K-5685: 1040-1215; K-5686: 1020-1160; K-5683: 1230-1280 (denne prøve muligvis fejlbehæftet).

1991 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
C-14 datering af 4 skeletter: K-5684: 1020-1169; K-5685: 1040-1215; K-5686: 1020-1160; K-5683: 1230-1280 (denne prøve muligvis fejlbehæftet).

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 56/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1996 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 25/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2120-0024
KUAS, Fortidsminder

2017 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Afventer data

Litteraturhenvisninger  (0)