Daashøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110107-10

Fredningsnr.
140376A

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, en af "Dåsen", "Dåshøje", 22 x 2,8 m over vestl. fod (-5,2 m over nordøstl. fod). I top 6 m vidt brud; stor flad sænkning mod Ø; stort fladt brud mod S. Græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Daashøie: en Langhøie og to Rundhøie [E. nr. 5-7, svarer til sb. 11,10,12]; se vedlagte Tegning [skitse i sognebeskrivelsen]. A. Langhøien er 9 Fod høi; paa flere Steder er den udgravet. B. Rundhøi af 13 Fods Høide; stærkt udkastet midt i; 73 Fod i Tværmaal. C. Rundhøi, 8-9 Fod høi; stærkt udgravet i Midten.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 22 m. i Tværm., 2.8 m. h. fra V. I Top tilgroet Brud, 6 m. vidt, 1 m. d., ført ind gennem Østsiden, der herved er forstyrret og ved et større Brud ved Foden tillige udslæbt. Forneden i SØ-Siden et ret frisk Brud, 3.5 m. vidt, naar Bund. Højene 10-11-12 ligge græsgroede paa en Græsplet, 65 m. l. i Ø- V, 32 m. br., i Ager. Høj 10 ligger i det nø. Hjørne, Høj 11 langs Sydsiden, Høj 12 i det nv. Hjørne. Afstanden mellem 10 og 11 er 6 m., mellem 11 og 12 7 m., mellem 10 og 12 15 m. Ved Engelhardt's Sognebeskrivelse ligger en Plan af Højene (Blad II), hvorefter deres Tilstand var omtrent som den nuværende, omend knap saa medtaget. E. kalder dem 'Daashøje'. Det samlede Mindesmærke havde en saa ejendommelig Karakter, højt og frit beliggende, som det var, at Fredning maatte anses for ønskelig, til Trods for de store Beskadigelser. Men Ejeren vilde ikke gaa ind herpaa; han havde bestemt Pladsen til Plantning.

1925 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 297/25
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal besigtigelse
Journal nr.: 297/25
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelse af en fladmarksgrav [sb. 22] 10 m øst for sb. 10 blev der konstateret et lille snit i højen, som førte ned til bunden. Her sås dækstenen af en stenkiste. En fredning af højkomplekset sb. 10-12, som blev ønsket af mu-seet ved denne lejlighed, blev ikke imødekommet af ejeren. [vedr. C 19000-19000b se sb. 22].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Daasen" - "Daashøje", 22 x 2,8 m. over vestl. Fod (- 5,2 m over nordøstlig Fod). I Top 6 m vidt Brud; stor flad Sænkning mod Ø; stort fladt Brud mod S. Græs- og lynggroet i Ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tilsyn gennemført samtidig med KO kontrol.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)