Sidseldam
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-54

Fredningsnr.
272827

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning, til opstemning af vand i Sidsel Dam, med det formål at øge vandforsyningen til Fr. IIs kanal. Knap 100 m lang, orienteret Ø-V. ca. 12 m bred og 1,75 m høj. 30 m fra V-enden en nyere gennemgravning med rør til videreførelse af vand til Pøleå.
Undersøgelsehistorie  (4)
1995 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A1393
Folkemuseet
Dæmning, ca. 84 m lang.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)