Pibervang
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-56

Fredningsnr.
272931

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Gårdtomt. Tomten ses som en lille højning, der hvor ildsted/ovn/skorsten har været. Selve huset antages at have ligget S herfor. Det antages, at denne tomt er den sydligste af tre gårde, Siggerup, Nørresørup, og Hjernerup, der har ligget langs søbredden, S for Krogdals Vang. Hvilket af navnene der knytter sig til denne gård vides ikke. Gårdene blev nedlagt af Christian d. IV i forbindelse med oprettelse af stutterivangene i 1600-tallet.
Undersøgelsehistorie  (3)
2003 Museal besigtigelse
Journal nr.: A1446
Folkemuseet
På stedet findes teglstensstumper ligesom en gårds skorsten ses svagt i terrænet. Bebyggelsen kan være Hjernerup, der første gang er omtalt i 1189 og 1193, hvor den hørte under Esrum kloster. Hjernerup kendes ikke fra yngre kilder.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)