Stenholts Indelukke
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-60

Fredningsnr.
272846

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Vejkiste/stenkiste. 3.9 m lang, sat af fint tilhuggede kvadre. Lysningen (i begge ender) er 100 cm i bredden og 55 cm i højden (et skifte). Nederste overligger måler 165 x 25 cm, og over den ligger 2 sten i forlængelse af hinanden. Hver af den måler 115 x 25 cm. Stenkiste leder vand - Følstrup Bæk - fra ”Stenholt Indelukke”, under ”Indelukkevej” og til Store Følstrup Dam. På begge sider af ”Indelukkevej” ses brede lige kanaler.
Undersøgelsehistorie  (3)
2003 Museal besigtigelse
Journal nr.: A1455
Folkemuseet
Vejkiste sat af kvadre, som er kløvet med lange riller. Under jagtvej som løb fra Toggerup i NV til Karlebo Overdrev.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)