Daashøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110107-12

Fredningsnr.
140375a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, en af "Dåsen", "Dåshøje", 18 x 2,1 (over S-fod) - 4 m (over N-fod). Toppen flad mod S. I østsiden et 4 m vidt brud, i vestsiden mindre brud, disse mødes i mid- ten. I nordsiden større brud. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Daashøie: en Langhøie og to Rundhøie [E. nr. 5-7, svarer til sb. 11,10,12]; se vedlagte Tegning [skitse i sognebeskrivelsen]. A. Langhøien er 9 Fod høi; paa flere Steder er den udgravet. B. Rundhøi af 13 Fods Høide; stærkt udkastet midt i; 73 Fod i Tværmaal. C. Rundhøi, 8-9 Fod høi; stærkt udgravet i Midten.

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 17 m. i Tværm., 2.5 m. h. I Østsiden et 4 m. vidt, 1 m. d. Brud; herfra Fylddynge ved Foden. I Vestsiden et mindre Brud. Disse to Brud mødes i Højens Midte, hvorved kløves; Top i øvrigt afgravet. I Nordsiden større Brud. Vestsiden affladet ved gammel Overpløjning. Alle Brud gamle og tilgroede. Her er i Østsiden fundet en Urne, dækket med en Sten og fyldt med brændte Ben, hvoriblandt en vreden Bronzering. Højene 10-11-12 ligge græsgroede paa en Græsplet, 65 m. l. i Ø- V, 32 m. br., i Ager. Høj 10 ligger i det nø. Hjørne, Høj 11 langs Sydsiden, Høj 12 i det nv. Hjørne. Afstanden mellem 10 og 11 er 6 m., mellem 11 og 12 7 m., mellem 10 og 12 15 m. Ved Engelhardt's Sognebeskrivelse ligger en Plan af Højene (Blad II), hvorefter deres Tilstand var omtrent som den nuværende, omend knap saa medtaget. E. kalder dem 'Daashøje'. Det samlede Mindesmærke havde en saa ejendommelig Karakter, højt og frit beliggende, som det var, at Fredning maatte anses for ønskelig, til Trods for de store Beskadigelser. Men Ejeren vilde ikke gaa ind herpaa; han havde bestemt Pladsen til Plantning.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Daasen" - "Daashøje", 18 x 2,1 (over S-Fod) - 4 m (over N-Fod). Toppen flad mod S. I Ø-Siden et 4 m vidt Brud, i V-Siden mindre Brud, disse mødes i Midten. I N-Siden større Brud. Græsgroet i Ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tilsyn gennemført samtidig med KO kontrol.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)