Frederik II's Kanal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-61

Fredningsnr.
272826

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Frederik II's kanal - også kaldet Svenskegrøften i Sdr. Gribskov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1994 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder

2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: A1391
Folkemuseet
Frederik II's kanalanlæg fra 1570'erne med henblik på at føre vand frem til Slotssøen ved det nybyggede Frederiksborg Slot.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)