Smørmosegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-96

Fredningsnr.
533454

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 19 m. Noget afgravet fra alle sider med eftergro- ede skrænter. Sænkning mod SØ nær toppen. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En middelstor Gravhøi. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 19 m. Noget afgravet fra alle Sider med eftergroede Skrænter. Sænkning mod SØ nær Toppen. Kratbevokset i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, i ældre tid kraftigt hele vejen rundt. Tilsyneladende også noget forgravet i de centrale dele, som fremtræder meget ujævne. 3,5 x 24 m. Langs højfoden i Ø og især S, samt en smule i V, er deponeret meget store mængder marksten. I S er der tale om en 22 m lang, 3-4 m bred og ca. 1,5 m høj vold af sten, de fleste under mandsløftstørrelse, dog adskillige langt over. Volden fortsætter yderligere rundt langs højens Ø-side og fader her ud. I stenbunkerne indgår en smule tegl -og leca-sten, men stenhenlæggelserne må være begyndt for mindst 15-20 år siden. Stenbunkerne burde fjernes ved plejeforanstaltning. Derved ville højen komme til at fremtræde ganske smuk, trods sin noget deforme stand. På højens NØ-fod ses en smule jernaffald (et par gamle harver m.m.) Antraf lodsejeren (fra det lille husmandssted ØSØ for højen) i fuld gang med at dynge flere sten på den sydlige bunke. Han var, sagde han, helt sikker på at højen ikke var fredet. Jeg belærte ham om, at det var den, og om at stendyngerne således var ulovlige. Han havde tidligere fjernet 2 lignende bunker ved højen, det var også meningen, at disse bunker skulle væk, dog først når føret muliggjorde tilkørsel med lastbil, d.v.s. efter en periode med barfrost. Dette kan altså vare flere år. Orienterede desuden lodsejeren om, at nye stenbunker ikke kunne tolereres, når disse var fjernet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)