Bavnehøj
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110108-4

Fredningsnr.
140224

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, én af "Bavnehøj". 5,0 x 28 m. I N-siden af højen et 4 x 4 x 1 m stort hul. Lisdt uregelmæssig af form, og med tilføget sand i S-siden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ligeledes i Klitten. Alle tre utvivlsomme Gravhøie [E. nr. 3- 5, svarer til sb. 3-5]. No 3 er udgravet; større Stene fandtes i den. No 4 og 5 synes urørte; Beboerne fortælle dog, at der er gravet i No 4, der tildels er tilføgen med Sand. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Utvivlsom Gravhøj, 26 m. i Tværm., 4.8 m. h. Mod S. dækket af stor Flyvesandsformation. Top og Sider uregelmæssige. I Top mod NØ. tilgroet Sænkning, 5.5 m. vid, 1.5 m. d. Lynggroet i Hede og Klit. E. 1877: Utvivlsom Gravhøj; tildels sandføgen; siges at være udgravet. - Kaldes paa Generalstabens Kort 'Bavnehøj'. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Bavnehøj", 28 x 5 m. 5 m vid, 1 m dyb Sænkning mod N, flade Sænkninger mod S og SV, Klitdannelse mod V-S. Marehalm og lynggroet i Hede og Klit.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Baunhøj". Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Liger i klithedearealer ved vandresti. Bevokset med lyng, marehalm og lidt gyvel.

Litteraturhenvisninger  (0)