Stenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110108-6

Fredningsnr.
140225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1943: Højrest, 15 x 4 x 2,1 m. Østlig del ca. 1/3 af høj med vel- bevaret overflade. Lynggroet i beplantet hede. Centralgraven næppe bevaret.
Undersøgelsehistorie  (4)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af utvivlsom Gravhøj. Tilbage staar en 2.1 m. h. Rest af Østsiden, 15 m. l. i N-S (= opr. Tværm.), 4 m. br. Det øvrige bortgravet. Stenet Fyld. Lynggroet i Hede og Kjær. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 15 x 2,1 m. Østlig Del (ca. 1/3) af Høj med velbevaret Overflade. Lynggroet i beplantet Hede. Centralgraven næppe bevaret. Anm. Fredning af landskabelige Grunde anbefales.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sb. 6? C-høj 1402:25, rest af C-høj. Ny nr. 5. Østside af gravhøj, centralgrav væk. Fredes. 1987: "Stenhøj", den bevarede østside af højen måler 2,1 x 15,0 x 6,0 m. Orienteret N-S. Lyngklædt i plantage. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højrest jvf fedningstekst, lyngklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)