Bavnehøi
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110108-14

Fredningsnr.
140215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Bavnehøj". 5,3 x 25m. formentlig med en del flyvesand på Ø-siden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bavnehøi og Lortpythøi [E. nr. 1 og 2, svarer til sb. 14 og 17] - begge store og som det synes urørte Gravhøie i Klitten; Baunehøi er 20 Fod h. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig og utvivlsom Gravhøj, 25 m. i Tværm., 5.3 m. h. Tildels dækket af et tyndt Lag Flyvesand; i øvrigt lynggroet i Klit. Stenet Fyld. - E. 1877: 'Bavnehøj' [jvnf. Høj 4] 6.3 m. h.; urørt. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Bavnehøj", 25 x 5,3 m. Lyngklædt i Klit. NB. Sb. 9-18 kun iagttaget i Kikkert fra Lodbjerg Fyr paa Grund af Jordminer. Alle Høje kunde ses, og de lignede de andre Gravhøje i Klitterne i hvilke i Brud og Huller fandtes Flintaffald og altsaa er sikre.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Baunehøj", som besk. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt i klihede, vandresti forbi højgruppen. Højen adskiller sig fra klittoppene ved anden vegetation, denne høj delvis bevokset med gyvel.

Litteraturhenvisninger  (0)