Eskjærtoft voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141104-76

Fredningsnr.
221514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Vej, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Elkjærtoft (voldanlæg) Voldanlægget består af et nærmest oval formet plateau med størst udstrækning i nordvest-sydøst. Plateauet er omgivet af en lav vold, som hæver sig ca. 1,5-2 m over bunden i den omgivende lave fugtige grav. Fra nordvest fører en ca. 5 m bred, og ca. 20-25 m lang stenlagt vej til plateauet, inden for volden. Brudstykker af vejens fortsættelse ses inde på plateauet, hvor der er talrige større og mindre sten, hvoraf nogle ligger i rækker, som markerer hustomter. Voldanlægget måler i nordvestlig-sydøstlig retning ca. 140 m, og i nordøstlig-sydvestlig retning ca. 100 m. Voldanlægget er udyrket (i græs) og ligger i en lysning i Amalie- gård skov. Fredningen omfatter voldanlægget og den stenlagte vej fra nordvest. Grænsen for det fredede areal går langs yderkanten af den omkringlig- gende grav, i nordvest dog i en meters afstand fra den brolagte vej. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. En koteopmåling, hvorpå det fredede areal er markeret, vil senere blive lagt til tinglysningsdokumentet.
Undersøgelsehistorie  (4)
1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Tinglysning
Kulturstyrelsen
Voldanlægget består af et nærmest oval formet plateau med størst udstrækning i nordvest-sydøst. Plateauet er omgivet af en lav vold, som hæver sig ca. 1,5-2 m over bunden i den omgivende lave fugtige grav. Fra nordvest fører en ca. 5 m bred, og ca. 20-25 m lang stenlagt vej til plateauet, inden for volden. Brudstykker af vejens fortsættelse ses inde på plateauet, hvor der er talrige større og mindre sten, hvoraf nogle ligger i rækker, som markerer hustomter. Voldanlægget måler i nordvestlig-sydøstlig retning ca. 140 m, og i nordøstlig-sydvestlig retning ca. 100 m. Voldanlægget er udyrket (i græs) og ligger i en lysning i Amaliegård skov. Fredningen omfatter voldanlægget og den stenlagte vej fra nordvest. Grænsen for det fredede areal går langs yderkanten af den omkringliggende grav, i nordvest dog i en meters afstand fra den brolagte vej. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. En koteopmåling, hvorpå det fredede areal er markeret, vil senere blive lagt til tinglysningsdokumentet.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Volsted "Elkærtoft". Jvf. 53-1538 skulle anlægget være opmålt. Tidl. prøvegravninger. Voldstedet fremstår som en lav banke med tilhørende kørevejsdæmninger. Forholdsvis velbevaret. Nogle formodede fundamentrester findes spredt på området. På den Ø- og NØ-lige del findes en del større sten. Kreaturskader ved voldgraven mod SV samt ved sumpet område på voldstedets nordlige del. Agerbrug: Dybe traktorspor findes på den nordlige dæmning samt hhv. mod V, Ø og NØ ved volden og voldgraven. Det blev henstillet til ejer, at der ikke må køres med tungt materiel på anlægget. Vedr. evt. indhegning mod kreaturer må FF tage nærmere stilling, da dette vil medføre, at ca. 3-4 ha. græsningsareal går tabt. Genbesigtigelse 1.6.1988: Der er stadig kreaturskader i voldgraven mod V men selve voldstedet synes ikke væsentligt berørt. En hegning ville medføre, at det smukke område groede til. CHB Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden kreaturskader og traktorspor. Noget udflydende. Afgrænsning vanskelig at se. Græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)