Kvarmløsegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030308-126

Fredningsnr.
322561

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav ved Kvarmløsegård. Det nordøstlige hjørne, der er bevaret af voldgraven ved Kvarmløsegård, består af en ca. 40 m lang og ca. 20 m bred nordre grav og en ca. 120 m lang og ca. 20 til 30 m bred østre grav. Bortset fra den sydlige del af den østre grav er voldgraven tør. Den tørre del af voldgraven står med stej- le, lige ca. 2 m høje kanter, medens den vandfyldte del af graven har uregelmæssigt bugtede bredder. Fredningsgrænsen forløber langs gravens øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgra- ven samt forsætlig ændring af vandstanden må, udover den eksisterende dræning, kun ske med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1968 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Besigtigelse af voldstedet, da man ønskede at udvide fredningen til at gælde hele anlægget. Der blev udarbejdet en tegning med voldgraven indtegnet.

1971 Tinglysning
Kulturstyrelsen
Voldgrav ved Kvarmløsegård. Det nordøstlige hjørne, der er bevaret af voldgraven ved Kvarmløsegård, består af en ca. 40 m lang og ca. 20 m bred nordre grav og en ca. 120 m lang og ca. 20 til 30 m bred østre grav. Bortset fra den sydlige del af den østre grav er voldgraven tør. Den tørre del af voldgraven står med stejle, lige ca. 2 m høje kanter, medens den vandfyldte del af graven har uregelmæssigt bugtede bredder. Fredningsgrænsen forløber langs gravens øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må, udover den eksisterende dræning, kun ske med rigsantikvarens samtykke.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kvarmløsegård, voldgrav, -2,0 x 120,0 x 40,0 m. Voldgravsrest ved Kvarmløsegård mod N og Ø. Graven mod N er lidt sumpet og der vokser bl.a. stargræsser, mål ca. 40 x 20 m. bred, bevaret mod NØ, hvor den danner en ret vinkel med den Ø-lige grav, mål ca. 120 x 20-30 m. Afgrænsningen mod S vanskelig, da der har været gravet tørv (til 6 m.'s dybde, fortalte ejer (navn på skema). Idag er det meste af graven vandfyldt, dog sumpet mod N med bl.a. stargræsser og siv. Borgbanken kan godt anes især Ø for nuværende gård; V og N herfor skråner terræn mere jævnt. I den S-lige vandfyldte grav vokser flere træer og buske. Der er plantet graner ca. 1 m. fra gravens øvre kant på borgbankens S-lige del, højde ca. 1-1,5 m., alder ca. 7 år? Tilplantet af forpagter, ejer ældre ægtepar. Ejer meget interesseret. Fortalte, at der har ligget en væbnergård på stedet, fundet en del fragmenter af stjertpotter i haven (dat. 14-1500-tallet?). Den ligger ud til offentlig vej, forholdsvis lavt i forhold til udsyn mod Ø, mod V er der bebyggelse. Ejer bad om en kopi af kart.kort - sendte et til ham. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret voldgravsrest om borgbanke, nu til Kvarmløsegård.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: mho2003032
Holbæk Museum
Sb-registrering af et middelalderligt voldsted forud for udpegning af kulturarvsareal.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)