Kirkeholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141108-89

Fredningsnr.
221512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted Voldstedet består af en let kuplet banke af nærmest oval plan, omgivet af tørre gravsænkninger. Banken afskæres delvis i øst af en jernbane. Gravene begrænses udvendigt af naturlige højder i nord og vest. I øst og syd er forholdene ændrede ved anlæg af henholdsvis jernbane og vej. Det fredede areal, der måler ca. 150 x 150 m, er under dyrkning. Fred- ningsgrænsen forløber i øst langs jernbanen, i syd langs vejen, i vest og nord i bunden af gravsænkningen langs dennes yderside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jord- bundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1972 Tinglysning
Kulturstyrelsen
Voldstedet består af en let kuplet banke af nærmest oval plan, omgivet af tørre gravsænkninger. Banken afskæres delvis i øst af en jernbane. Gravene begrænses udvendigt af naturlige højder i nord og vest. I øst og syd er forholdene ændrede ved anlæg af henholdsvis jernbane og vej. Det fredede areal, der måler ca. 150 x 150 m, er under dyrkning. Fredningsgrænsen forløber i øst langs jernbanen, i syd langs vejen, i vest og nord i bunden af gravsænkningen langs dennes yderside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

1972 Tinglysning
Kulturstyrelsen
Afsat forud for udpegning af kulturarvsareal.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet henligger i korn. En højspændingslinie af ældre dato krydser området i NØ/SV-lig retning. En lavspændingslinie krydser den sydlige del. Den omtalte jernbaneforlægning (F53-4239) er på ca. 5 m. og synes ikke at have skadet anlægget i nævneværdig grad. Afgrænsning som nævnt på fredningskartotekskort. Nyopmåling ikke foretaget. Såfremt dette ønskes, skal der nok laves en totalplan med højdekurver m.m. (er dog muligvis foretaget i forb. med §49-udgravning). Genbesigtigelse 1.6.1988: Situationen uændret. CHB

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldsted i dyrket mark.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)