Kongevej 39
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160513-100

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
2002 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1673
Horsens Museum
Det kunne konstateres, at der var tale om gruber. Der blev set ukarakteristiske sideskår fra jernalderen.

2002 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1673
Horsens Museum
Ved muldafrømning var fremkommet formodede forhistoriske anlæg.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2019 Museal prøvegravning
Journal nr.: HOM 1673
Horsens Museum
Horsens Museum har fortaget en arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af en ny stald. Ved undersøgelsen blev der ikke fundet fortidsminder.

Litteraturhenvisninger  (0)