Storehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-6

Fredningsnr.
140441

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1912, gdr. Jens Peter Petersen Diplom Afmærkn.: MS 1921, H. Kjær. Høj, "Storehøj", 21 x 4,4 m. I top 4,4 m langt, tilgroet brud; sænkning i siden mod SØ; foden firkantet. Græsgroet i ager. MS mod N NV.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Storehöi, 66 Fod i Tværmaal, 12 Fod höi; Toppen sunken ved en Udgravning; Høien forøvrigt velbevaret. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig og velbevaret Höj, 21 m. i Tværm., 4.4 m. h. I Top tilgroet Brud, 4 m. l. i N-S., 0.7 d. Mod Ø. fladt Brud; Siden derved noget udslæbt. Fod firkantet tilplöjet. Græsgroet i Ager. - Fredlystes af Grdr. Jens Peter Petersen ved Dekl., udstedt 9/8 1912. - E. 1877: 'Storehöj', 21 x 3.8 m. Gravning i Top; ellers velbevaret. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Storehøj", 21 x 4,4 m. I Top 4,4 m langt, tilgroet Brud; Sænkning i Siden mod SØ. Foden firkantet. Græsgroet i Ager. MS mod N NV. FM 1912 MS.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Hertil: tilgroede ar efter gamle, overfladiske kreaturskader i syd, vest og NV. I Sydlige del af topfladen et nyere hul, 70x70 cm, 0,5 m dybt, med metalrør nedbanket ved de 4 hjørner, bærende et net. En lille bunke rydningssten ved østlige højfod. MS henligger ved højfoden i NV. Ejeren kendte intet til hullet og nettet, men mente at det var lavet som skjul til at skyde krager fra. Rørene blev taget op, og han lovede at jævne hullet. Rydningsstenene ved denne høj og nr. 40 blev påtalt, men ikke forlangt fjernet, da de ikke skæmmer men kan virke beskyttende. Ejeren lovede, ikke at lægge flere sten på højene. Mål: 4,4x21x21 m. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, pæn høj. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)