Byghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-12

Fredningsnr.
140439

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 20 x 2,1 m. Toppen flad (diam. 13 m) med svag hældning mod Ø; flade sænkninger; siden afgravet mod S; hulning i siden mod N. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Byghøi, Levning af en anselig Höi, 66 Fod i Tværmaal; nu, da hele Toppen er bortkjört, 4 Fod höi. Ogsaa forøvrigt ødelagt. Deri fandtes "en Stue, 14 Alen lang, 4 Alen bred, 3 Alen höi; uden Dække; en Sten dækkede Enden af Stuen mod Nord; fast Lergulv. I Kamret fandtes 20-30 forskjellige Stenredskaber (Fiil, Meisel, Offerknive) - "et Ravhjerte etc." Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omdannet Höj. En uregelmæssig rund, lav og flad Höjning, 20 m i Tværm., 2 m. h. Toppen en ujævn Flade, 12 m. i Tværm. Siden hullet og udflydende, stærkt afgravet mod S. Græsgroet i Ager. - E. 1877: 'Byghöj' Rest af anselig Höj, 21 x 1.25 m. Toppen slöjfet, ogsaa paa anden Maade ödelagt. Heri fundet et Stenkammer, 8.8 m. l., 2.5 m. br., 1.9 m. h.; ingen Dæksten; fast Lergulv. Heri fandtes 20-30 forskellige Stensager, (Mejsel, Dolk), 'et Ravhjerte' m. m. - Dette maa være det samme Dyssekammer, som R. H. Kruse beskriver i 'Nörrejyllands Mærkværdigheder', Bd. II, som et af en Stendynge dækket Gravkammer, 8.8 m. l., 1.65 m. br., 1.5 m. h.; uden Gang; med Lergulv (Iflg. en ledsagende Grundtegning havde Kamret en svær Sten for hver Ende, 8 for hver Side; af de sidste var, da Kruse skrev, 10 fjernede (1844?) Kruse omtaler som mærkeligt, at Kamret var saa snævert; E.'s Opgivelser af Höjde og Bredde er aabenbart gale. Iflg. Kruse vendte Kamret i N-S; det indeholdt intet Metal, men Lerkar og brændte [sikkert svedne] Ben, samt (iflg. en ledsagende Tegning) en tyknakket Økse, en lille do., en tyknakket Mejsel, en Flintdolk, en Ravperle. - Kamret maa have været en sen Gravkiste af samme ejendommelige Form som andre i Nordjylland fundne Gravkister. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 x 2,1 m. Toppen flad (Diam. 13 m) med svag Hældning mod Ø; flade Sænkninger; Siden afgravet mod S; Hulning i Siden mod N. Græsgroet i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Toppen som tidl. beskr., men siderne i øst, syd og vest er kraftigt afgravede, i vest med en 1,6 m høj, nøgen kant, i øst med en 1,2 m høj, nøgen kant hvori der ses en stor sten, samt i syd en 50 cm høj kant. Højens omrids er rektangulært, og målene væsentlig mindre end i 1943. Ejeren fortalte, at højens udseende skyldtes, at køerne skrabede i siderne. Han anførte, at der stod i hans skøde, at der må gå kreaturer på højen. Derfor mente han ikke, han havde gjort noget galt. Han blev orienteret om lovens bestemmelser, og fik et eks. af loven. Der blev pålagt hegning, så snart køerne skal på marken, men da han i det mindste hævder at have været i god tro, blev der ikke i denne omgang pålagt en retablering, som vil være en temmelig omfattende opgave, cf. mål og beskr. Han blev forberedt på, at retablering kan komme på tale. Mål: 2,1x18x18 m. ** Seværdighedsforklaring ** . Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)