Pengestenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-114

Fredningsnr.
262946

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnstenen, Pengestenen. Sten af granatamfibolit. 1,7 m høj og 3,1 m lang, 2,7 m bred.Største højde er mod øst, hvorfra den hælder mod vest og største længde i nord-syd. Overfladen er furet og ujævn. Stenen ligger in situ og er delvist frigravet. Stenen ligger i løvskov på en højdebanke lige syd for en granbeplantning. Stenen ligger i en sænkning, der er frigravet rundt om stenen. Sagn: En skat skal være nedgravet under stenen. Frigravningen omkring ste- nen er forårsaget af skattegravning. Navnet Pengestenen hidrører fra, at skovarbejderne i gammel tid sam- ledes ved stenen, hvor de fik deres løn bragt ud og udbetalt.
Undersøgelsehistorie  (3)
2003 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0828
KUAS, Fortidsminder
Sagnstenen "Pengestenen". Sagnet siger at en skat skal være begravet under stenen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)