Smørstenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-64

Fredningsnr.
272833

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Modstandskampen, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Smørstenen. Sten af granit, 2,9 m høj og 4,1m lang og 2,8 m bred. Størst længde i øst-vest. Stenen har rygformet top og er bredest ved basis. Siderne er stejle, bortset fra mod nordvest. Stenen ligger i granskov lige øst for en mindre skovvej. Området rundt Om stenen, der er græsbevokset og friholdt for træer, er delvist frigravet. Sagn: Efter Lidegaard er der nok sket en forveksling i sagnoverleveringen om denne sten og Skallerup Smørsten, således at intet sagn er knyttet til Smørstenen. Der er derimod knyttet en historisk tradition til stenen fra tiden omkring slutningen af 2.verdenskrig. Stenen er det sted i Danmark, hvortil der kom flest våben. Den var nemlig det sted, hvor modstandsmændene mød- tes, da det var relativt let for de engelske fly, der bragte forsyninger, at genfinde fra luften.
Undersøgelsehistorie  (3)
2003 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0828
KUAS, Fortidsminder
Sagnstenen "Smørstenen". Der er sket en forveksling om denne sten og Skallerup Smørsten. Intet sagn er knyttet til denne sten. Derimod blev der ved denne sten i slutningen af 2. verdenskrig nedkastet flest våben.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)