Skallerød Smørsten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-65

Fredningsnr.
272834

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Skallerup Smørsten. Stenen af granitisk båndet gnejs, kølformet og af uregelmæssig form. Ste- nen er 2,3 m høj og ca. 4 m lang , 2,3 m bred. Største længde i nord- nordøst-sydsydvest og største højde i nord. Sydenden er lav med flere fordybninger. Stenen ligger på en sydvendt skråning i kanten af et tidligere granbevok- set område, ca. 20 m fra skovvej. Sagn: - Stenen vender sig hver gang, den lugter nybagt brød eller nykærnet smør. - Den er kastet mod Nødebo Kirke, efter et sagn af Kullemanden, efter et andet af en heks fra Hillerød.
Undersøgelsehistorie  (3)
2003 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0828
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Sagnet siger, at stenen vender sig, når den lugter nybagt brød eller nykærnet smør. Stenen er kastet mod Nødebo kirke.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)