Store Blis
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-134

Fredningsnr.
272742

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, "Store Blis". Stenen er nærmest trapezformet, ca. 1,6 m høj og med 3-3,6 m sider; største længde i nordnordvest-sydsydøst. Siderne er meget stejle, men flader ud mod øst. Mod nord er en del sprækker. I toppen, der er temme- lig flad og skråner fra nordnordvest mod sydsydøst og fra nordøst mod sydvest, er et stort parti afsprængt. Stenen tangerer i vest en anden meterstor, sten. Stenen ligger i løvkrat ved strand et par mester fra vandet. Sagn: - Stenen er kastet af en slem trold i Anisse mod Lyngby Kirke tværs over søen, men han ramte ikke kirken. Stenen vender sig hver gang, den mær- ker lugten af brødbagning. - En trold fyldte sin sæk, og Arresø blev til. Han passede ikke på, at der ikke kom sten med, da han fyldte sækken. En stor sten i sækkens bund rev den itu og faldt ned ved Lille Lyngby og kaldes Blis.
Undersøgelsehistorie  (3)
2003 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0830
KUAS, Fortidsminder
Sagnstenen "Store Blis". Sagnet siger, at stenen er kastet/tabt af en trold.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)