Dyrestenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030110-414

Fredningsnr.
322142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Dyrestenen. Sten af granit, 1,5 m høj og ca 6 m lang, 4,5-5,2 m bred, største længde i nord-syd. Relativ flad, men temmelig ujævn top, der skråner fra nord mod syd. I toppens sydlige del er en stor, dyb sprække, der går fra vest mod øst, og nord herfor en lav sænk- ning. Stenens sider er mod syd, vest og nord stejle men mod øst mere skrånende. Stenen ligger i dyrket mark. Sagn: Stenen er kastet af en trold i Olsbjærg på Refsnæs efter Rørby Kirke, den samme trold, der kastede Sortenstenen i vandet u- denfor Asnæs Forskov.
Undersøgelsehistorie  (2)
2003 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0809
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Stenen er kastet af en trold.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor og seværdig vandreblok.

Litteraturhenvisninger  (0)