Dyrestenen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030110-414

Fredningsnr.
322142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Sagnsten, Dyrestenen. Sten af granit, 1,5 m høj og ca 6 m lang, 4,5-5,2 m bred, største længde i nord-syd. Relativ flad, men temmelig ujævn top, der skråner fra nord mod syd. I toppens sydlige del er en stor, dyb sprække, der går fra vest mod øst, og nord herfor en lav sænk- ning. Stenens sider er mod syd, vest og nord stejle men mod øst mere skrånende. Stenen ligger i dyrket mark. Sagn: Stenen er kastet af en trold i Olsbjærg på Refsnæs efter Rørby Kirke, den samme trold, der kastede Sortenstenen i vandet u- denfor Asnæs Forskov.
Undersøgelsehistorie

2003 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Stenen er kastet af en trold.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor og seværdig vandreblok.


Billeder

3161 oversigt