Trillinghøie
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110109-47

Fredningsnr.
140432

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 11 x 1,2 m. Overfladen lidt ujævn. Brud i midten (diam. 3 m). Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, urört Hedehöi, knap 3 Fod høi i Midten. [E. 21-23] Trillinghøie. Bevoksning: 1983: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad, udgravet Höj, 9 m. i Tværm., 1.2 m. h. I Top og Side mod Ø. tilgroet Brud, 3 m vidt, naar Bund. Side mod SV. afgravet. Lynggroet i Hede. Iflg. Medd. har Pastor Jansen tidligere af Jörup, Mors, her funden en stor Urne m. brændte Ben. I Foden spores Sten. - E. 1877: Lille, velbevaret Hedehöj, 12.5 x 0.9 m. Höjene 47, 48, 49 kalder E. 1877 'Trillinghöje'. Bevoksning: 1983: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 11 x 1,2 m. Overfladen lidt ujævn. Brud i Midten (Diam 3 m.) Lynggroet i Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. som tidl. beskr., men overfladen er flere steder lettere beskadiget af væltede træer. Udflydende omrids. I bruddet i toppen samt på nordsiden ligger en del kvas. De væltede træer er savet af fornylig. Skaderne vil efterhånden udjævnes. Bevoksning: 1983: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i krat, tæt syd for 140431.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)